Vrijdag 1 september 2017 is het ‘Eid in sha Allah!

Net zoals vorig jaar slachten wij onverdoofd uw offerdier.
Vanaf vrijdag 25 augustus tot en met woensdag 30 augustus kan u tussen 9u en 17u een schaap kopen bij onze boeren:

Luc Van Develde
Boomsesteenweg 77
2627 Schelle
0477 29 95 40

Jan Van Nuffel
Bakkerstraat 45
9450 Haaltert
0477 20 55 57

U kiest een schaap bij de boer. U betaalt ter plaatse 250 euro (voor grotere schapen max 280 euro).
Wij garanderen min 20kg slachtvlees. U brengt uw identiteitskaart mee. Daarmee regelen wij uw slachtvergunning.
Verder hoeft u niets te doen. De boer transporteert uw schaap. Uw schaap door erkende kelers onverdoofd geslacht op uw naam.
U krijgt een sms met het tijdstip van het offer. Dat kan u volgen op een videoscherm of op uw telefoon.
Aanschuiven en lang wachten hoeft dus niet.

Opgelet:

U kan bij ons niet slachten met een schaap dat u bij een andere boer heeft gekocht.
De dag zelf is de toegang tot de stallen verboden.