Het verhaal van profeet Ibrahiem.

Ibrahiem had enkele nachten na elkaar dezelfde droom. Hij droomde iets verschrikkelijks. Namelijk dat hij zijn zoon moest opofferen. Telkens werd hij wakker en offerde kamelen op. Daarna kreeg hij uitdrukkelijk de opdracht om zijn zoon op te offeren. En naar zijn gewoonte stelde hij ook bij dit bevel geen vragen en ging hij naar zijn zoon om hem het nieuws mee te delen. Isma°iel die blijkbaar veel van zijn vader geërfd had, stemde meteen toe. Zoals vermeld staat in de koran;

Toen die zover was dat hij met hem mee kon gaan zei hij: ¨Mijn zoon, ik heb in de slaap gezien dat ik je zal offeren. Zie eens wat jij ervan vindt¨. Hij zei: ¨Mijn vader, doe wat je bevolen is. Je zult merken dat ik, als God het wil, iemand ben die gelukkig volhard¨.

(Koran 37, 102)

Ondertussen ging de duivel op bezoek bij Hâdjar om haar kwade gedachten in te fluisteren, maar ze gaf niet toe en wierp een steen naar hem toe. De duivel ging vervolgens naar Ibrâhiem en Isma°ïel en ook zij gaven niet toe en wierpen een steen naar hem. Aangekomen op de rots wilde Ibrâhiem dus beginnen, maar ….er deden zich problemen voor.

Volgens sommige overleveringen waagde hij drie keer een poging, maar telkens bleek het mes niet scherp genoeg te zijn om de taak naar behoren te kunnen volbrengen. Dan…en dan …..kwam de Engel Djibriel met een ram en gebood hem om die te slachten in plaats van zijn zoon. Allah wou hem beproeven met datgene hem dierbaar was en hij had die beproeving doorstaan.

Toen zij zich beiden (aan Gods wil) overgegeven hadden en hij hem op zijn

voorhoofd had neergelegd, riepen Wij hem: ¨Ibrahiem! Jij hebt de droom

doen uitkomen. Zo belonen Wij hen die goed doen. Dit was duidelijk een

beproeving. En Wij gaven voor hem een geweldig offer in de plaats¨.

(Koran 37, 103-107 )

 

(tekstbron: El Haouari,N., Engel, V., De Bedevaart)