FAQ

1Vraag: Ik heb geen mail ontvangen?
Antwoord Indien de bevestiging e-mail niet binnen enkele ogenblikken na het bestellen ontvangen wordt, is deze mogelijk in de map "Ongewenste e-mail" terecht gekomen. Kijk dan ook regelmatig in deze map of daar wellicht berichten staan die u toch had willen ontvangen. Wat ook een mogelijkheid kan zijn, is dat je een verkeerde email hebt opgegeven. In dat geval gelieve ons te mailen naar info@offerfeestantwerpen.be zodat we dit kunnen rechtzetten.
2Vraag: Ik wil 10 schapen boeken, maar krijg een error bij bevestiging.
Antwoord. Er is in het halfuur tijdsblok dat u kiest, niet voldoende slachtcapaciteit, in uw geval 10 schapen. U kiest best een tijdsblok waar er wel nog capaciteit is. Of u boekt op twee tijdsblokken telkens 5 schapen.
3Vraag: Ik boek voor 11 september en heb dag 2. Maar het offerfeest valt op 11 september. Wat dan?
Antwoord. U hebt gekozen voor een dag en niet voor een datum. We kennen de juiste startdatum van het offerfeest nog niet. Wij tellen nu fictief vanaf 10 september. U koost voor dag 2. Als het offerfeest start op 11 september, dan zal u op offerdag 2, dus 12 september uw offerdier kunnen laten slachten.
4Vraag: Kan ik van datum en/tijdstip veranderen?
Antwoord. Gekozen data en/of tijdstippen worden niet meer veranderd.
5Vraag: Waar staan de gegevens van de boeren waar ik mijn schaap moet kiezen?
Op de website onder de knop Waar vindt u de gegevens van de deelnemende boeren.
6Vraag: Wat als heel de gemeenschap boycot een week voor het offerfeest.
Antwoord. De Unie Moskeeën Antwerpen en de raad van theologen ondersteunen het project. Een boycot is hoogst onwaarschijnlijk. Als wij in de onmogelijkheid zijn om uw offerdier te slachten, betalen wij u het bedrag terug.
7Vraag: Kan ik mijn schaap zien en voelen?
Antwoord. U kan uw offerdier zien en voelen bij de boer. U zal uw offerdier ook zien wanneer het wordt voorgeleid naar de slachtplaats.
8Vraag: Kan ik mijn schaap zien tijdens het slachten?
U kan uw offerdier zien slachten op live camerabeelden. De toegang tot de offervloer zelf is wettelijk verboden voor onbevoegden.
9Vraag: Wordt er onverdoofd geslacht?
Antwoord. Professionele en door de Moslimexecutieve erkende kelers slachten het offerdier volgens de Islamitische voorschriften en onverdoofd. Dit is een wettelijk erkende methode die uitgevoerd wordt met eerbiediging van alle wetten op het dierenwelzijn.
10Vraag: Wat neem ik mee naar huis?
Antwoord U krijgt uw geslacht offerdier inclusief rode organen (hart, lever, longen) mee naar huis in een plastic zak. Het darmpakket en de maag blijven in het slachthuis.