Info

Burgerplatform
De manier waarop de overheid georganiseerd is, botst vaak ongewild en steeds zichtbaarder met de dynamische ontwikkelingen in onze huidige maatschappij. Deze nieuwe ontwikkelingen vragen om aanpassing van iedereen. Om de Moslimburgers (die op de achtergrond verdwijnen) een stem te geven, besloten enkele geëngageerde en gemotiveerde vrouwen en mannen zich te verenigingen om constructieve en structurele oplossingen te creëren voor deze actuele sociale problemen. Het initiatief van deze burgers draagt de naam burgerplatform, omdat het van onderuit de maatschappelijke en sociale belangen van de Moslimgemeenschap behartigt. Dit gebeurt middels het aangaan van dialoog met bevoegde instanties en het uitwerken van eigen projecten vanuit de gemeenschappelijk waarden en normen van de Moslimgemeenschap die passen binnen de wettelijke bepalingen in ons land. Het van onderuit werken aan verschillende thema’s zorgt ervoor dat de stem en de waarden van de Moslimburger niet verloren gaan. Elke stem is een meerwaarde voor het aangaan van dialoog en bespreekbaar maken van sociale problemen, waardoor ook uw stem door ons gehoord zal worden. Het samen aangaan van de uitdagingen die in onze samenleving gelden, zorgen ervoor dat we samen de sleutel naar succes bezitten, wat volgens ons het nastreven waard is. Onze prioriteit ligt voorlopig bij het komende offerfeest. We willen in shaa Allah als gemeenschap een slachthuis uitbaten om onze verplichting jegens Allah subhaana wa taa3aala mogelijk te maken. Het slachten zal volgens de Islamitische voorschriften onverdoofd en met respect voor elk dier gebeuren. We vragen u daarom om ons initiatief te steunen en u in te schrijven opdat we ons als gemeenschap vormen en ‘Ied ul Adha mogelijk kunnen maken.
Vrijwilligers
Om er een profijtvolle dag van te maken, hebben we uw hulp nodig. Het burgerplatform is namelijk op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten in het belang van de gemeenschap. Enkel door onze handen in elkaar te slaan, zal deze dag een gezegende en geslaagde dag zijn in shaa Allah. Bent u of kent u iemand die bereid en in staat is om zich één, twee of drie dagen in te zetten? Mail dan uw naam of naam van uw kennis en motivatie door naar info@offerfeestantwerpen.be Mocht u nog vragen hebben dan vernemen we dat graag van u. Djazaak Allahu khayran.
Leden burgerplatform

Mohamed Siamar 48 jaar - leerkracht

Ali Kaddouri 45 jaar - zelfstandige

Brahim Bairi 38 jaar - De Lijn

Jusra Baki 29 jaar - pedagogisch medewerker

Housine Ben Hadach 37 jaar - maatschappelijk werker

Jamal Hadouchi 32 jaar - apotheker

Mohamed Bouziani 45 jaar - zelfstandige

Hassana Seamari 33 jaar - Islamleerkracht

....